OKFŐ - Egészségügyi tevékenység engedélyezése

Egészségügyi tevékenység engedélyezése

Módosítás: 2023. március 21

A hagyományos kínai gyógyászat területén, legalább 5 éves, felsőoktatási képzést követően megszerzett oklevéllel rendelkező személy részére, kérelmére az Országos Kórházi Főigazgatóság a szakképzettségének megfelelő, alábbi tevékenységekre, legfeljebb ötéves időtartamra szóló tevékenységre jogosító engedélyt adhat ki:

  • keleti mozgás- és masszázsterápia
  • akupunktúra
  • akupresszúra.

Az engedélyezett egészségügyi tevékenység végzéséhez a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy oklevél tényleges elismerése nem szükséges.

A tevékenységre jogosító engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés vagy büntetőjogi intézkedés hatálya alatt, és megfelel a tevékenység végzéséhez előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek.

A tevékenység engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 42/2015. (IX.18.) EMMI rendelet tartalmazza.