OKFŐ - e-nyomtatványok

Közigazgatási per elektronikus kezdeményezése

Tisztelt Ügyfeleink!

A közigazgatási perekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 340/B. § -a szerint 2016. július 1. napjától a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Pp. 397/I.§ (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 397/J.§ (b) pontjában foglalt átmeneti rendelkezések értelmében a Pp. 340/B. § rendelkezéseit a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben kell alkalmazni.

Az Egészségügyi, Nyilvántartási  és Képzési Központ által, mint  I. fokú hatóságként lefolytatott közigazgatási eljárásokban meghozott határozatok  bírósági felülvizsgálata iránti  keresetlevelet és mellékleteit elektronikus úton, az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani.

Az eljárás megindításához szükséges formanyomtatvány elérhető és letölthető, az alábbi honlapról:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok