ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Főigazgatóság

2016. évre kihirdetett kórházi-klinikai szakgyógyszerészi keretszámok felhasználása érdekében kiírásra kerülő pályázat

Tisztelt Képzőhelyek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a mai napon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján pályázatot hirdet a 2016. évre kihirdetett kórházi-klinikai szakgyógyszerészi keretszámok betöltése érdekében.

A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap letölthető a következő helyről.

A pályázatok beadási határideje: 2016. március 11. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1188

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az ENKK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., II. emelet 201-es iroda.

Tisztelettel:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Keretszám pályázatok

Tisztelt Képzőhelyek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a mai napon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján pályázatot hirdet a 2016. évre kihirdetett fővárosi és megyei szakorvosi keretszámok betöltése érdekében.

A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap letölthető a következő helyről.

A pályázatok beadási határideje: 2016. február 17. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1188

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az ENKK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., II. emelet 201-es iroda.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a kiemelt szakorvosi szakmák (idegsebészet, plasztikai- és égés-sebészet, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan) esetében, valamint a kórházi-klinikai gyógyszerészet szakképzés, valamint a házi gyermekorvosi képzés országos keretszámára külön pályázat keretében külön pályázat kerül kiírásra és önálló pályázati adatlap benyújtása szükséges, amely szintén az ENKK honlapján kerül a közeljövőben közzétételre.

Tisztelettel:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

2016. évi rezidens keretszámok és hiányszakmák meghatározása

Tisztelt Képzőhelyek!

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (4) bekezdése alapján az egészségügyért felelős miniszter meghatározta a 2016. évben betölthető rezidensi keretszámokat, valamint a 2016 évi hiányszakmák körét.

A 2016. évi keretszámok és a hiányszakmák meghatározásáról szóló tájékoztató ezen a linken érhető el.

A keretszámok betöltésére vonatkozó, az egészségügyi szolgáltatók részére kiírásra kerülő pályázati felhívásokat a 162/2015. Korm. rendelet 18. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az ENKK teszi közzé. Az egyes rezidensi keretszámokra (szakorvosi keretszám, kiemelt szakorvosi szakmák országos keretszáma, házi gyermekorvosi képzés biztosítására szolgáló keretszám, kórházi-klinikai szakgyógyszerészi képzés keretszáma) vonatkozó pályázati felhívások honlapunkon 2016 januárjában kerülnek közzétételre.

Tisztelettel:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Tájékoztató igazgatási szolgáltatási díjak változásáról


A Migrációs és Humánerőforrás Módszertani Főosztály tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak a 2016. január 1. napját követően beadott kérelmek tekintetében az alábbiak szerint változnak:

-  hatósági bizonyítvány kiadása: 27.750,- Ft (igényelt hatósági bizonyítványonként),

-  feltétel nélküli elismerés: 83.250,- Ft,

-  feltételhez kötött elismerés: 89.048,- Ft,

- EU-n kívüli szakképesítés elismerése: 89.048,- Ft.

Tájékoztató a 2015. évi rezidensi keretszámok megemeléséről és átcsoportosításáról

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI.12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2015. évre közzétett rezidensi keretszámok között Balog Zoltán miniszter úr átcsoportosítást hajtott végre, valamint megemelte azokat az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet 33. § (5)-(6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján.

Az átcsoportosításról és a keretszám megemeléséről rendelkező tájékoztató ezen a linken érhető el.

A módosítás eredményeképpen a 2015. évben – egyetemi régióktól függetlenül – még 187 rezidensi keretszám betöltésére van lehetőség.

Tisztelettel:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ