ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Központ

Üres rezidensi álláshelyek

A támogatott felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerbe (rezidens) történő belépés elősegítése, valamint a szakorvosjelöltek álláskeresésének és a képzőhelyek (egészségügyi szolgáltatók) állásajánlatainak összekapcsolása céljából az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: Központ) a honlapján folyamatosan közé kívánja tenni az egészségügyi szolgáltatók által szakorvosjelöltekkel betölteni kívánt üres álláshelyekre vonatkozó adatokat. A Központ szándéka, hogy egy egységes, könnyen kereshető, kezelhető álláshely kereső portált hozzon létre a szakorvosjelöltek részére a könnyebb tájékozódás és gyorsabb elhelyezkedés érdekében. Ezen cél elérése érdekében az egészségügyi szolgáltatóktól beérkezett adatok alapján az alábbi linkről elérhető üres rezidensi álláshelyekről tájékoztatjuk az érdeklődőket. A beérkezett adatok alapján a táblázatot folyamatosan frissítjük.

Tájékoztatás megnövekedett ügyfélforgalomról és a korábban kiadott működési nyilvántartási igazolványok érvényességéről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnevezése 2015. március 1. napjától Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központra változott, azonban a Hivatal névváltozása a Hivatal által korábban kiállított, a Hivatal nevével és logójával ellátott működési nyilvántartási igazolványok érvényességét - az igazolványon feltüntetett érvényességi idő lejártáig - nem érinti, azaz nem szükséges a névváltozásra tekintettel azok cseréje.

Tájékoztatjuk a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmet benyújtó Ügyfeleinket, hogy a megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel a kérelmek elbírálása hosszabb időt vesz igénybe. A Központ felhívja a lejáró működési nyilvántartással rendelkező orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók szíves figyelmét arra, hogy a gyakorlati pontok igazolására szolgáló dokumentumo(ka)t (munkáltatói igazolás, hatósági bizonyítvány) azon egyetem továbbképzési titkárságához szíveskedjenek küldeni,amelyikhez bejelentkeztek, tekintettel arra, hogy az egyetem tartja nyilván egyes továbbképzési formákban szerzett pontokat. Tájékozatjuk Önöket, hogy a továbbképzési kötelezettségről szóló Tájékoztatót a Központnak nem áll módjában elfogadni, tekintettel arra, hogy a tájékoztató nem igazolja a továbbképzési kötelezettség teljesítését, arra csupán az IGAZOLÁS alkalmas.

Együttműködésüket és türelmüket köszönjük!

Szervezeti átalakulás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet14. §(1) és (2) bekezdése értelmében az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) elnevezése 2015. március 1-jétől Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központra (ENKK) változik, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) Emberi Erőforrások Főigazgatósága az ENKK-ba beolvad. A 29/2015. Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében megjelölt feladatok tekintetében az EEKH jogutódja az ENKK.

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u.15.

Telephelyei:

 • 1085 Budapest, Horánszky u. 24.
 • 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
 • 9400 Sopron, Damjanich u. 9.

A szervezeti átalakulás jelenleg nem érinti a szakmai feladatok ellátásának helyét, a postacímeket, a szervezeti egységek telefonszámát, fax számát, valamint az e-mail címeket.

Az ENKK számlaszáma: 10032000-00285788-00000000

Számlavezető neve: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda

Tekintettel a fent ismertetett szervezeti átalakulásra, az ENKK hatáskörébe tartozó igazgatási szolgáltatási díjakat 2015. március 1-től az ENKK fent megadott számlaszámára szükséges befizetni

Tájékoztató új szakképesítés működési nyilvántartásba történő felvételéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015.01.21. napjától módosult  jogszabályi rendelkezések szerint az érvényes nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal hivatalból rögzíti a működési nyilvántartásba is, azt külön nem kell kérelmezni.

Abban az esetben, ha Tisztelt Ügyfeleink szeretnék, hogy a megszerzett új szakképesítés az érvényes működési nyilvántartási igazolványukon is szerepeljen, akkor „működési nyilvántartási igazolvány kiállítása (új szakképesítés felvétele)” iránti kérelemmel kell fordulniuk a Hivatalhoz, mert ebben az esetben  új működési nyilvántartási igazolvány kiállításáról  a Hivatal  kizárólag az Ügyfél kérelmére gondoskodik.

Amennyiben Tisztelt Ügyfeleink ilyen kérelmet nem nyújtanak be Hivatalunkhoz,akkor a megszerzett új szakképesítés működési  nyilvántartási ciklusuk megújításakor kerül rá nyilvántartási igazolványukra, de ez nem befolyásolja az önálló tevékenység végzését ezen szakképesítés vonatkozásában.

Tájékoztató Központi Implantátumregiszter alóli kivételekről

Tisztelt Központi Implantátumregiszter felhasználók!

2015. január 15-től hatályos az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 EüM rendelet 17. melléklete, amely szerint az A) listában felsorolt eszközöket nem kell regisztrálni a rendszerben, a B) listában felsorolt eszközöket pedig gyártási/sorozatszám nélkül kell regisztrálni. Kérjük ennek figyelembe vételével módosítsák gyakorlatukat.

4. melléklet a 3/2015. (I. 14.) EMMI rendelethez

„17. melléklet a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelethez

A)  Az Eütv. 101/C. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetési kötelezettség alól kivett eszközök köre:

 1. varróanyagok (felszívódó és nem felszívódó)
 2. fogászati tömőanyagok
 3. méhen belüli fogamzásgátlók
 4. Grommet (insertionál)
 5. HALO keret
 6. légcső kanül
 7. légcső T tubus
 8. tamponok
 9. Ruthenium applikátor
 10. 106Ru plakk
 11. műerek
 12. varrógépekhez alkalmazott tárak, kapcsok
 13. centrál vénás kanül
 14. szemészetben alkalmazott folyékony implantátumok

B)  Az Eütv. 101/C. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetési kötelezettség alól az Eütv. 101/C. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja esetében, a gyártási tételszám és sorozat szám nyilvántartásba vétele tekintetében kivett eszközök köre:

 1. csavarok
 2. lemezek
 3. cerclage-ok
 4. tűződrótok
 5. velőűr drótok
 6. törésrögzítő drótok
 7. velőűr sínek
 8. mellkasfali hálók
 9. hasfali sérv implantátumok
 10. törésrögzítő drót
 11. implantálható sín”

Ezúton köszönjük javaslataikat, amely alapján a lista meghatározásra került.