ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Központ

WorldSkills 2017 Döntő

A III. SkillsHungary Nemzeti Válogató Verseny
Ápolás és Gondozás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ közreműködésével

2016. április 18-20-ig zajlott a Hungexpo Vásárközpont területén a Szakma Sztár Fesztivál keretében a WorldSkills 2017 Abu Dhabi nemzetközi verseny döntője Ápolás és gondozás kategóriában.
A 2015 októberében országosan meghirdetett felhívásra 37 pályázó jelentkezett. 2016. március 23-án szakmai zsűri előtt zajlott az előválogató, mely írásbeli és gyakorlati feladatokból, valamint egy angol nyelvű interjúból tevődött össze. A gyakorlati feladat az alapápolás, a szakápolás és az egészségnevelés témakörök felhasználásával készült és a Honvédkórház Skill laboratóriumában zajlott imitátorok segítségével.
Az előválogatón az a nyolc versenyző kiválasztása történt meg, akik részt vehettek a III. SkillsHungary Nemzeti Válogató versenyen Ápolás és gondozás (Health and Social Care) kategóriában a döntőn.
A verseny két napján imitátorok segítségével, valós környezetben oldottak meg egy-egy szituációt versenyzőink. Az első napon szakrendelői környezetben, a második napon otthonápolási környezetben mérhették össze tudásukat.
A versenyzők felkészültségét az eredmény is tükrözte, három első helyezettet hirdethettünk az azonos pontszámok miatt: János Dorina a Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumának tanulója, Lukács Máté a Zalaegerszegi SZC Asbóth Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiumának tanulója, Simon Zsolt a PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola Szent Györgyi Albert Tagintézményének tanulója.
A kiválasztott versenyzőknek lehetősége nyílik további szakmai felkészítéseken részt venni és későbbi időpontban dől el ki lesz az az egy fő, aki képviselheti Magyarországot 2017-ben a WorldSkills AbuDhabi versenyén.

Megjelent az Egészségügyi jogi ismeretek - négy kötetből álló jogismereti tananyag

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ gondozásában 2016 áprilisában megjelent az Egészségügyi jogi ismeretek című, négy kötetből álló, hiánypótló jogismereti tananyag.

Az elmúlt évtizedekben többször előfordultak a betegellátással kapcsolatos káresemények, az egészségügyi szolgáltató felelősségét felvető incidensek, melyek a szolgáltatót elmarasztaló, jogerős bírósági döntést követően jelentős anyagi terhet róttak az egészségügyi ellátásban résztvevő intézményekre, vállalkozásokra, orvosokra és esetenként az érintett személyzet büntetőjogi és etikai felelősségre vonása is megtörtént. Nem a klasszikus „műhibaperek” sokasodtak, hanem az indokolatlan kockázatvállalásból, a dokumentációs fegyelem, az adatvédelem, a személyre szóló tájékoztatás, a betegjogok kellő ismeretének hiányából, illetve be nem tartásából származó káresemények szaporodtak.

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ az egészségügyi humán erőforrás krízis- kezelés keretében az ágazat konszolidált intézményeiben dolgozó felsővezetők és orvosok kommunikációs készségeinek, jogi ismereteinek fejlesztését előadások és tréningek szervezésével segíti.
A tréningek célja, hogy a résztvevők (elsősorban a műtéti és szülészet-nőgyógyászati területen dolgozó szakorvosok) a képzés végére elsajátítsák azokat az elméleti és gyakorlati kommunikációs ismereteket, melyek hozzájárulhatnak a krízishelyzetek elkerüléséhez és a műhibaperek megelőzéséhez. Ez idáig országszerte közel 700 szakorvos vett részt a továbbképzéseken.

Az Egészségügyi jogi ismeretek című könyvsorozat megjelenését körültekintő szakmai előkészítő munka előzte meg, melynek során a legfőbb törekvés volt a betegbiztonság növelésének elősegítése. A kötetek szerzői és szerkesztői budapesti, debreceni, szegedi és pécsi állam- és jogtudományi karok prominens oktatói.

A Polgári jogi ismeretek, a Büntetőjogi ismeretek, a Betegjogok valamint a Közigazgatási jogi ismeretek című kötetek szerkesztésénél az egyik legfontosabb szempont a közérthetőség volt, hiszen az egészségügyben dolgozók számára kellett a jog – sok esetben – bonyolult nyelvezetét közérthetővé tenni.

Olyan jogismereti anyag jelent meg, melyet haszonnal forgathatnak az orvosok, az egészségügyi dolgozók, a betegjogi képviselők, ugyanakkor valamennyi egészségügyi szolgáltatónak, vállalkozásnak, intézménynek, gyógyszertárnak és az egészségügyi intézmények jogászainak is ajánlott.

A kötetek célja az egészségügy valamennyi területén, a mindennapi munkában az indokolatlan kockázatvállalás csökkentése, ezzel az etikai, kártérítési és büntető eljárások számának minimalizálása.

A könyvsorozat felhívja a figyelmet az egészségügyi tevékenység gyakorlásának formáira, valamint az ehhez kapcsolódó felelősségbiztosítási piac sajátosságaira.

A kötetek honlapunkról (e-jegyzetbolt - online kiadványrendelés) megrendelhetők, illetve személyesen megvásárolhatók az ENKK épületében lévő könyvesboltunkban.
 

Házi gyermekorvosi keretszám pályázat

Tisztelt Képzőhelyek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a mai napon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján pályázatot hirdet a 2016. évre kihirdetett házi gyermekorvosi keretszámok betöltése érdekében.

A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap letölthető a következő helyről.

A pályázatok beadási határideje: 2016. május 17. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Szakképzés Támogatási Főosztály

Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1188

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az ENKK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., II. emelet 201-es iroda.

Tisztelettel:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Szakorvos- és szakgyógyszerész-jelöltek számára meghirdetett ösztöndíj pályázatok eredménye

A Markusovszky Lajos ösztöndíj, a Hiányszakmás ösztöndíj, a Than Károly ösztöndíj, a Gábor Aurél ösztöndíj és a Méhes Károly ösztöndíj pályázatok bírálata céljából létrehozott bizottságok döntései alapján az alábbi linken található listában szereplő jelöltek nyerték el az ösztöndíjat.

Markusovszky Lajos ösztöndíj

Hiányszakmás ösztöndíj

Than Károly ösztöndíj

Méhes Károly ösztöndíj

Gábor Aurél ösztöndíj

Minden sikeres pályázónak gratulálunk.

Az ösztöndíj szerződés megkötése érdekében az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a nyertes pályázókkal fel fogja venni a kapcsolatot.