OKFŐ - főoldal

Tájékoztatás az ápolók és orvosok COVID betegek intenzív ellátására történő felkészítéséről

Közlemény az egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos továbbképzési programjainak kiegészítéséről és érvényességük 2021-ig tartó meghosszabbításáról.

Szakképzés teljesítésével kapcsolatos tájékoztató a járványügyi helyzetre tekintettel

A jelenleg fennálló egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel több intézmény is úgy döntött, hogy a rezidenseit visszarendeli saját intézményben történő munkavégzésre. Ez azt eredményezheti, hogy a rezidens kénytelen megszakítani a képzési terve szerinti gyakorlatait.  Sajnálatos módon a kihirdetett veszélyhelyzet több tekintetben felülírja az eddigi elveket, prioritásokat és a legfontosabb feladat az lett, hogy az intézmények biztosítani tudják jelen állapotok mellett is a biztonságos betegellátást. A fennálló helyzet, jelenleg napról napra változik és számos élethelyzetben, de különösen az egészségügyi dolgozók esetében ez nem várt lemondásokkal, fokozottabb megterheléssel jár.
 
Hivatalunk részéről azon vagyunk, hogy a jelenlegi helyzetben a rezidensek részéről lehetőség szerint senkit ne érjen hátrány. A nem várt események ellenére is mindenki, lehetőség szerint a tervezett időben tudja teljesíteni a szakképzését, illetve amennyiben az a jelen veszélyhelyzet következtében fennálló okból időben tolódni kényszerülne, a rezidenst akkor se érje ebből fakadóan anyagi hátrány. Ennek érdekében jogszabály módosítási javaslatot kezdeményeztünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányába, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt végzett egészségügyi tevékenység a rezidensek szakképzésbe beszámításra kerülhessen. A jogszabály módosítás elfogadása megtörtént, várhatóan napokon belül megjelenik a Magyar Közlönyben.
 
Mindezek alapján amennyiben a rezidens a szakképzési tervének megfelelően teljesíti a márciusi gyakorlatait vagy attól eltérően, de egészségügyi tevékenységet végez jogosult lesz az ösztöndíjra. A március havi ösztöndíjak ennek megfelelően áprilisban az ösztöndíjas rezidensek részéről visszaigazolható lesznek.  
 
Amennyiben a rezidens visszarendelésre tekintettel az Elsődleges képzőhelyén végzi a munkát – akár a képzési tervétől eltérően – a veszélyhelyzet ideje alatt, az nem minősül szerződésszegésnek. A jogszabály módosítás révén a rezidensnek a veszélyhelyzet ideje alatt teljesített egészségügyi tevékenysége a szakképzésbe beszámíthatóvá válik, így az ösztöndíjra is jogosult lesz az érintett hónap tekintetében. 

Meghosszabbítjuk az "ápoló leszek" ösztöndíjprogram beadási határidejét

A rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ meghosszabbítja az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 2019/2020. II. félévi pályázati felhívása keretében a pályázatok benyújtási határidejét, így elektronikus formában 

2020. május 31-én 12:00 óráig nyújthatók be a pályázatok.

A papír alapú pályázati adatlap és mellékleteinek postára adási határideje 

(postai bélyegző szerint) 2020. május 31. 24:00 óra.

A kapcsolódó információk (pl. sablonok): https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram linkre kattintva, az „Ösztöndíjas pályázati felhívás” menüpont alatt érhetőek el.

A benyújtás időpontja szempontjából a postára adás dátuma számít. Az informatikai rendszerből kinyomtatott és Tanuló által aláírt pályázati adatlap postai beérkezésének hiányában a pályázat érvénytelen. Az Ösztöndíjas pályázati felhívás egyéb feltételei és a támogatható pályázatok darabszámára vonatkozó keretszámok változatlanok. 

Reméljük, hogy a hosszabbítás esélyt biztosít arra, hogy a korona vírus járvány okozta nehézségek ellenére is minél többen tudjanak sikeres pályázatot benyújtani.

A pályázat célja, hogy a szakdolgozói utánpótlást ösztöndíjjal segítse, ezáltal hozzájáruljon a jól képzett és elhivatott egészségügyi szakdolgozók létszámának növeléséhez. A támogatás legfontosabb feltétele, hogy a tanulóknak a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig kell a megszerzett végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgozniuk valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták.

A Széchenyi 2020 programban több mint négymilliárd forintból megvalósuló projekt részeként várhatóan 3200 egészségügyi hivatást választó tanuló részesülhet ösztöndíjban.

További információ az aktuális ösztöndíjas pályázati lehetőségről itt érhető el.

 

Közlemény a működési nyilvántartásról

Tisztelt Ügyfelünk!
 
A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete értelmében, ha az  egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának érvényességi ideje 2020. március 11-ét követően, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a  nyilvántartás érvényességi ideje 2020. március 15-től a  veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik.
A jogszabály vonatkozik minden, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró működési nyilvántartásra, ezért a rendelkezést ezen működési nyilvántartások időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni akkor is, ha az adott egészségügyi dolgozó működési nyilvántartása a nyilvántartás érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó külön rendelkezést nem tartalmaz. Az egészségügyi dolgozó a működési nyilvántartás érvényességi idejének a rendelet alapján történt meghosszabbítása időtartama alatt egészségügyi tevékenységvégzésre jogosult.
 
A 2020. március 11-ét követően lejárt (lejáró), azonban a kormányrendelet hatályba lépését megelőzően már megújított nyilvántartások érvényességi idejét nem érinti a fent hivatkozott meghosszabbítás, azok a lejárattól számított 5 évig érvényesek.  
 
A működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmek feldolgozása a veszélyhelyzet időtartama alatt is folyamatos.
A veszélyhelyzet időtartama alatt a kérelmek a postai úton kívül e-mailben, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is előterjeszthetők. Az e-mailben megküldött kérelmeket is kizárólag aláírva, a szükséges mellékletekkel együttesen fogadjuk el. Kérjük ezért, hogy a kitöltött kérelmet nyomtassa ki, írja alá, csatolja hozzá a kérelem pozitív elbírálásához szükséges mellékleteket és szkennelést követően küldje meg a fenti e-mail címünkre. A hiányos kérelmeket visszaküldjük.
A személyes ügyfélszolgálat zárva tartására tekintettel a kérelmek személyesen nem nyújthatók be.
 
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi dolgozó a kötelező elméleti továbbképzését a 11/2020. (III.14.) EMMI rendelet értelmében 2021. december 31-ig távoktatás keretében is megtartható továbbképzéssel is teljesítheti.
 
Tisztelettel:
ÁEEK EFF Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

Közlemény a kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések távoktatásban történő megtartásáról

Tisztelt Továbbképzés Szervező!
 
Tájékoztatjuk, hogy az emberi erőforrások minisztere 2020. március 15-től hatályos 11/2020. (III. 14.) EMMI rendelete lehetővé teszi, a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet és 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések távoktatás formájában történő megtartását.
 
A hivatkozott rendelet szerint a kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések szakmai tartalmában meghatározott kötelező reanimációs elem távoktatási formában történő elméleti oktatással megvalósítható, gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül.
 
A távoktatásban történő továbbképzések rendeletben meghatározott kritériumai:
- A továbbképzés sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint
- sajátos ismeretátadási-tanulási módszerek használatával valósulhat meg.
- A továbbképzés kivitelezéséhez az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolata szükséges, melyet a résztvevő önálló munkája egészít ki.
 
A távoktatásban történő továbbképzések tudásszint felmérésének kritériumai:
- A tudásszint felmérése a szolgáltató (szervező) birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik.
- A  szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni.
 
Egyéb rendelkezések:
-  A programot a  munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.
-  A 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet alapján szervezett kötelező szintentartó továbbképzések esetén a rendelet 3. § (5) és (5a) bekezdésében meghatározott 75%-os részvételi arányt távoktatás esetén nem kell figyelembe venni.
 
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság