OKFŐ - főoldal

SZTK távoktatásban

Tisztelt Továbbképzés Szervező!

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése egyaránt lehetőséget biztosít a szabadon választható elméleti továbbképzések jelenléti és távoktatási formában történő megtartására. A továbbképzési program minősítésére irányuló eljárásban az eljáró hatóság a továbbképzés szervezője által megjelölt képzési forma (jelenléti képzés/távoktatás) megfelelőségéről is dönt, így a minősítés a továbbképzési formára is vonatkozik, az vagy jelenléti vagy távoktatási programként nyer minősítést.

A szabadon választható elméleti továbbképzési programok minősítésére feljogosított egészségügyi közigazgatási szerv a szervező kérelmére hozzájárulhat a továbbképzés formájának módosításához, illetve kiterjesztéséhez, amennyiben a program és a szervező a távoktatás feltételinek megfelel.

Tekintettel az 1/2020. (IX.8.) EMMI utasításra, 2020. szeptember 9-től az egészségügyi ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények online módon történő megtartása támogatott.

Ez alól kivételt csak azon közfeladat ellátásával közvetlenül összefüggő rendezvények, illetve továbbképzések képeznek, amelyek online távoktatás keretében nem valósíthatók meg.

MINDEZEK ALAPJÁN értesítjük, hogy lehetősége van kérelmezni a korábban jelenléti továbbképzésként minősített szabadon választható elméleti továbbképzési programjuk online, távoktatási formában történő megtartásának engedélyezését.

A kérelem jóváhagyásának feltétele a Rendelet 2. § (6) bekezdésében írt feltételek teljesítése és igazolása (nyilatkozattétel):

„2. § (6) E rendelet alkalmazásában távoktatás az a sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A programot a munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.”

Jelenlétiként minősített továbbképzési programja távoktatásban történő megszervezésére irányuló szándéka esetén a „Kérelem-nyilatkozat - SZTK távoktatásban-2020” című nyomtatványt szükséges kitöltenie és szkennelve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre megküldenie, legalább 2 héttel a továbbképzés megkezdése előtt.

A nyomtatvány elérhetősége:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/tovabbkepzesi-programok/szabadon-valaszthato-tovabbkepzesi-programok

A távoktatás rendeleti feltételeinek való megfelelés esetén a korábban jelenlétiként minősített továbbképzési programjukkal azonos számmal, „_TÁV” toldattal is nyilvántartásba vesszük a programot, mely ezt követően távoktatásban is meghirdethető és megszervezhető lesz.

Példa:

SZTK-A-12345/2020.      A diabéteszes betegek edukációja                           Képzési forma: jelenléti

SZTK-A-12345/2020. _TÁV          A diabéteszes betegek edukációja           Képzési forma: távoktatás

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az így nyilvántartásba vett  távoktatási formában megtartható továbbképzési program hatályossága megegyezik a jelenléti formában minősített továbbképzési programéval.

Tájékoztatjuk, hogy a továbbképzés lezárását követő 15 napon belül kiadandó, a továbbképzési program és a résztvevő szakdolgozó adataival hiánytalanul kitöltött továbbképzési pontigazolás szkennelve elektronikus úton is megküldhető az érintett személy részére.

A Rendelet 13. § (4) bekezdésében foglalt jelentési kötelezettségüknek - a szabadon választható elméleti továbbképzési programon részt vett egészségügyi szakdolgozók vonatkozásában – továbbra is a web-alapú Jelentőfelületen tehetnek eleget, a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül.

Kérjük, hogy a fent írtakra figyelemmel hirdessék meg továbbképzési programjaikat és tegyenek eleget jelentési kötelezettségüknek.

Amennyiben a tájékoztatásunkkal kapcsolatban kérdésük van, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésükre.

ÁEEK EFF Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

Tájékoztató a Michalicza-ösztöndíj pályázat kiírásáról

Michalicza-ösztöndíj pályázat

Tisztelt Érdeklődő!


Tájékoztatjuk Önt, hogy az ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert hallgatók részére 2020. szeptember 30-án (szerdán) 8.00 órakor megnyílik a pályázás lehetősége a Michalicza-ösztöndíjra.

A Michalicza-ösztöndíj pályázati kiírása a michalicza.aeek.hu Michalicza-ösztöndíj pályázati felhívás menüpont alatt elérhető.
A pályázati adatlap - regisztrációt követően - tölthető ki.
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2020. október 13.
A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.
 
Az előzetesen elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

 
A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Sikeres pályázását kívánunk!
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Jelentkezés szabadon választható pontgyűjtő továbbképzésre

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térítésmentes szabadon választható továbbképzést szervez egészségügyi szakdolgozók részére.

Jelentkezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi linken elérhető tájékoztatónkat.

Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály

Személyes ügyfélszolgálat

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az ÁEEK EFF személyes ügyfélszolgálata a veszélyhelyzetet megelőző ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket 2020. augusztus 3. (hétfő) napjától az alábbiak szerint:

 

Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

Elismerési és Monitoring Főosztály

Ügykörök:

  • alapnyilvántartásba vétel

  • működési nyilvántartás (első felvétel, megújítás, szüneteltetés, szakdolgozó továbbképzési pontok, stb.)

  • hatósági bizonyítvány kiállítása,

  • oklevél, bizonyítvány elismerése,

  • orvosi igazolás közbenső felülhitelesítése, stb.

Ügyfélfogadási idő:

hétfőtől csütörtökig 8:30 - 15:30.

kedd: 8:30 12.00.; 13.00 - 15.30.

Helyszín:

1085 Budapest, Horánszky u. 24. fszt. 010 (porta mellett).

E-mail cím:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Önök és az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaink egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, az orrot és a szájat eltakaró arcmaszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak az ügyfélszolgálat teljes területén.

Tájékoztatjuk, hogy a kényelmes ügyintézés érdekében működési nyilvántartás, valamint hatósági bizonyítvány kiadása iránti - szabályszerűen kitöltött, kinyomtatott, saját kezűleg aláírt és a szükséges mellékletekkel ellátott, beszkennelt - kérelmét továbbra is beküldheti elektronikusan az illetékes főosztály e-mail címére.

Új eljárás indításával kapcsolatban személyes ügyfélszolgálatunkon kizárólag a kérelmek és mellékleteik átvétele történik, az ügyfélszolgálati ügyfélterekben a kérelmek kitöltésére nincsen lehetőség. Kérjük, hogy a személyes ügyfélszolgálatunkra felkészülten érkezzen, hozza magával a hiánytalanul kitöltött kérelmet, és a szükséges mellékleteket (pl. igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló átutalási megbízás másolata, egészségügyi szakdolgozók esetében az elméleti és gyakorlati továbbképzési pontigazolások, stb.).

Az elkészült iratok, működési nyilvántartási igazolvány stb. személyes átvételére változatlanul lehetőség van az Ügyfélszolgálaton.

A működési nyilvántartási kérelmet – az eljárásokhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóval együttesen – az alábbi elérési útvonalon találhatja:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/ - Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

Megértését köszönjük!

Üdvözlettel:

ÁEEK EFF

Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztálya/Elismerési és Monitoring Főosztálya

COVID oktatás és pontelszámolás

A továbbképzés szervezése, koordinációja az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) hatáskörébe tartozik. 
A COVID továbbképzésre kizárólag egy ún. távoktatási portálon keresztül lehet jelentkezni, amelynek működtetése az ÁEEK EFF hatáskörébe tartozik. A távoktatási portál elérése: tavoktatas.aeek.hu.
A továbbképzést - regisztrációt követően - orvosok és szakdolgozók is elvégezhetik.