OKFŐ - főoldal

BSc 3 Ösztöndíj nyertesek listája

Tisztelt Pályázók!
 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára 2020. szeptember 30-án meghirdetett pályázatot elnyert hallgatók listája az bscapolo.aeek.hu oldalon tekinthető meg.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül ösztöndíj-szerződést köt, melyet a pályázat során megadott levelezési címre tértivevényes küldeményként küld meg a nyertes pályázók részére, egy ízben.
A küldemény átvételéről, valamint az aláírt szerződés határidőre történő visszaküldéséről az ösztöndíjasnak gondoskodnia kell, ellenkező esetben az ösztöndíj elnyerésére vonatkozó döntés érvényét veszti.

Az aláírt szerződéseket postai úton kérjük visszaküldeni az alábbi címre:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1085 Budapest, Horánszky u. 24.
A borítékra kérjük írják rá: „BSc
 
Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés 2020. évi keretszámairól szóló közlemény módosítása

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020. évre meghirdetett háziorvostani rezidensi keretszámokat módosította. A módosításáról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el.

Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Rezidens szakképzési keretszámok 2020 őszi pályázati felhívása

Tisztelt Képzőhelyek!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a mai napon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a 2020. évre kihirdetett, 2020. szeptember 15-ig be nem töltött egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési keretszámok betöltése érdekében.
 
1. Az általános szakorvosi keretszám pályázati kiírása az alálábbi linken érhető el, a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap a következő helyről tölthető le.
 
2. A kiemelt szakorvosi szakmák (honvéd-, katasztrófa-, és rendvédelem orvostan, plasztikai és égés-sebészet) pályázati kiírása az alábbi linken érhető el, a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap a következő helyről tölthető le.
 
3. A házi gyermekorvosi utánpótlás célját szolgáló keretszám pályázati kiírása az alábbi linken érhető el, a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap a következő helyről tölthető le.
 
4. A kórházi-klinikai szakgyógyszerészi képzés keretszámának pályázati kiírása az alábbi linken érhető el, a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap a következő helyről tölthető le.
 
5. A szakfogorvosi képzés keretszámának pályázati kiírása az alábbi linken érhető el, a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap a következő helyről tölthető le.
 
A pályázatok beadási határideje: 2020. október 23. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A pályázatot postai úton lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1444 Budapest, Pf. 270

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít. A pályázatokat elektronikus úton is kérjük megküldeni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tájékoztató a BSc-ösztöndíj pályázat kiírásról

BSc-ösztöndíj pályázat
 
Tisztelt Érdeklődök!
 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy  az Állami Egészségügyi Ellátó Központ ismét pályázatot hirdet az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020.szeptember 30. 8.00 órától - 2020. október 13. 24.00 óráig

Kérjük, a részletekért látogasson el a bscapolo.aeek.hu portálra, ahol tájékozódhat a pályázat benyújtásának menetéről, a pályázás feltételeiről, s ahol a pályázat megnyílását követően pályázatát elektronikus úton benyújthatja.

Sikeres pályázást kívánunk!
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

SZTK távoktatásban

Tisztelt Továbbképzés Szervező!

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése egyaránt lehetőséget biztosít a szabadon választható elméleti továbbképzések jelenléti és távoktatási formában történő megtartására. A továbbképzési program minősítésére irányuló eljárásban az eljáró hatóság a továbbképzés szervezője által megjelölt képzési forma (jelenléti képzés/távoktatás) megfelelőségéről is dönt, így a minősítés a továbbképzési formára is vonatkozik, az vagy jelenléti vagy távoktatási programként nyer minősítést.

A szabadon választható elméleti továbbképzési programok minősítésére feljogosított egészségügyi közigazgatási szerv a szervező kérelmére hozzájárulhat a továbbképzés formájának módosításához, illetve kiterjesztéséhez, amennyiben a program és a szervező a távoktatás feltételinek megfelel.

Tekintettel az 1/2020. (IX.8.) EMMI utasításra, 2020. szeptember 9-től az egészségügyi ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények online módon történő megtartása támogatott.

Ez alól kivételt csak azon közfeladat ellátásával közvetlenül összefüggő rendezvények, illetve továbbképzések képeznek, amelyek online távoktatás keretében nem valósíthatók meg.

MINDEZEK ALAPJÁN értesítjük, hogy lehetősége van kérelmezni a korábban jelenléti továbbképzésként minősített szabadon választható elméleti továbbképzési programjuk online, távoktatási formában történő megtartásának engedélyezését.

A kérelem jóváhagyásának feltétele a Rendelet 2. § (6) bekezdésében írt feltételek teljesítése és igazolása (nyilatkozattétel):

„2. § (6) E rendelet alkalmazásában távoktatás az a sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A programot a munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.”

Jelenlétiként minősített továbbképzési programja távoktatásban történő megszervezésére irányuló szándéka esetén a „Kérelem-nyilatkozat - SZTK távoktatásban-2020” című nyomtatványt szükséges kitöltenie és szkennelve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre megküldenie, legalább 2 héttel a továbbképzés megkezdése előtt.

A nyomtatvány elérhetősége:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/tovabbkepzesi-programok/szabadon-valaszthato-tovabbkepzesi-programok

A távoktatás rendeleti feltételeinek való megfelelés esetén a korábban jelenlétiként minősített továbbképzési programjukkal azonos számmal, „_TÁV” toldattal is nyilvántartásba vesszük a programot, mely ezt követően távoktatásban is meghirdethető és megszervezhető lesz.

Példa:

SZTK-A-12345/2020.      A diabéteszes betegek edukációja                           Képzési forma: jelenléti

SZTK-A-12345/2020. _TÁV          A diabéteszes betegek edukációja           Képzési forma: távoktatás

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az így nyilvántartásba vett  távoktatási formában megtartható továbbképzési program hatályossága megegyezik a jelenléti formában minősített továbbképzési programéval.

Tájékoztatjuk, hogy a továbbképzés lezárását követő 15 napon belül kiadandó, a továbbképzési program és a résztvevő szakdolgozó adataival hiánytalanul kitöltött továbbképzési pontigazolás szkennelve elektronikus úton is megküldhető az érintett személy részére.

A Rendelet 13. § (4) bekezdésében foglalt jelentési kötelezettségüknek - a szabadon választható elméleti továbbképzési programon részt vett egészségügyi szakdolgozók vonatkozásában – továbbra is a web-alapú Jelentőfelületen tehetnek eleget, a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül.

Kérjük, hogy a fent írtakra figyelemmel hirdessék meg továbbképzési programjaikat és tegyenek eleget jelentési kötelezettségüknek.

Amennyiben a tájékoztatásunkkal kapcsolatban kérdésük van, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésükre.

ÁEEK EFF Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály