ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Főigazgatóság

Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjainak pályázati felhívásai

Tisztelt Rezidensek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a támogatott szakképzésben résztvevő jelöltek részére a mai napon meghirdeti

 • a szakorvosjelöltek részére kiírt Markusovszky Lajos Ösztöndíjat,
 • a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek részére kiírt Méhes Károly Ösztöndíjat,
 • az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvosjelöltek részére kiírt Gábor Aurél Ösztöndíjat,
 • a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek részére kiírt Flór Ferenc Ösztöndíjat,
 • a szakgyógyszerész-jelöltek részére kiírt Than Károly Ösztöndíjat, valamint
 • a hiányszakmás képzésben résztvevők részére kiírt Ösztöndíjat.

Az ösztöndíjak kiírások az alábbi linkeken érhetőek el:

Markusovszky Lajos ösztöndíj kiírás
Méhes Károly ösztöndíj kiírás
Gábor Aurél ösztöndíj kiírás
Hiányszakmás ösztöndíj kiírás
Than Károly ösztöndíj kiírás
Flór Ferenc Ösztöndíj kiírás

A pályázati adatlap – regisztrációt követően – kitölthető a következő linkre kattintva (http://rezidens.enkk.hu), ahol az adatlap kitöltéséhez segítséget nyújtó útmutató is megtalálható.

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 17. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. Az előzetesen elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít. Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., II. emelet 202-es iroda.

Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

2019. december havi ügyfélfogadási rend

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket Hivatalunk 2019. december havi ügyfélfogadási rendjéről.

Az alábbi napokon a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat a Főigazgatóságunk valamennyi főosztálya tekintetében szünetel.

 • 2019. december 7. (szombat)
 • 2019. december 14. (szombat)
 • 2019. december 23. (hétfő)
 • 2019. december 30. (hétfő)
 • 2019. december 31. (kedd)

A Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály ügyfélszolgálata

 • 2019. december 6-án pénteken, 8:30-13:00 óráig,
 • 2019. december 13-án pénteken, 8:30-13:00 óráig tart nyitva.

2019. december hónap többi munkanapján az ügyfélfogadás a megszokott időpontban történik.

Tisztelettel:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság

Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály
Elismerési és Monitoring Főosztály
Szakképzés Szervezési Főosztály
Szakképzés Támogatási Főosztály
Egészségügyi Szakkönyvtári és Kiadói Főosztály
Szakképzés Fejlesztési Főosztály Nemzeti Vizsgabizottság

Michalicza-ösztöndíj Pályázat eredménye 2019. november

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által az ápolás mesterképzési szakon felvételt nyert hallgatók részére 2019. november 4-én meghirdetett Michalicza-ösztöndíjat az alábbi pályázók nyerték el:
 
Badinné Kalmár Andrea
Baranyainé Szőcs Ilona
Bruncz Beáta 
Daniló Andrea
Dittrich András
Dolgos Judit
Dovalovszki Dóra
Dús Tamás Pálné
Elek József
Fehér Edit
Győri-Nagy Livia
Horváth Ivett
Karikó Katalin
Kovács Petra
Kovácsné Bilejov Brigitta
Köteles Mária
Kurucz Mária
Lelkes Viktória Mária
Majorosi Gergely
Mészáros Zsolt Róbert
Mokánszki Sára
Molnárné Magyar Mária
Nagy Petra
Nagyné Bártfai Brigitta Mónika
Patty Livia 
Pávity Csilla
Piskolti Péter
Rácz Klára 
Rácz Zoltán
Ráczné Farkas Enikő
Rátóczi Attila
Regős Annamária
Remzső Péter Antal
Simon Anikó
Sipos Kornél
Smid Réka
Szabó Viktória
Szatmári Katalin
Szigeti Petra
Sztancsik Zsolt
Terdik Márta
Tokodi Attila Csaba
Törőcsik Fatime
Tullner Norbert
Zelei Attila
Zsiros Tibor
 
Minden sikeres pályázónak gratulálunk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül ösztöndíj-szerződést köt, melyet a pályázat során megadott levelezési címre tértivevényes küldeményként küld meg a nyertes pályázók részére, egy ízben. A küldemény átvételéről, valamint az aláírt szerződés határidőre történő visszaküldéséről az ösztöndíjasnak gondoskodnia kell.
 
Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ