OKFŐ - főoldal

Új telefonközpont

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.09.09-én, csütörtökön új telefonközpont kerül beüzemelésre a Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztályon. Ennek következtében reggel 8 és 12 óra között a telefonos ügyfélszolgálat az alábbi területeken nem lesz elérhető:

  • Alap- és működési nyilvántartással, valamint szakdolgozói továbbképzésekkel kapcsolatos eljárások (06-1/411-1146, 06-1/411-1147)
  • Külföldön szerzett egészségügyi szakképesítés elismerésével, valamint külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos eljárások (06/1-919-3336)
  • Hagyományos kínai gyógyászattal, valamint orvosi igazolás hitelesítésével kapcsolatos eljárások (06/1-919-3336)
  • Rezidensképzéssel, valamint rezidensi képzőhelyek akkreditációjával kapcsolatos eljárások (06/1-411-3762, 06/1-411-3766)

Megértésüket köszönjük!

Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztály

Tájékoztatás a Vizsgaszervezők felé a 2021. évi októberi vizsganapokkal kapcsolatosan

A 2021. évi októberi vizsgaidőszak írásbeli vizsgafeladatlapjainak átvételi időpontja: 2021. szeptember 30.

A vizsgafeladatlapokat az OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóságán lehet átvenni (1085 Budapest, Horánszky utca 15. I. emelet 106. szobában) 9-15 óra között.

 

2021. évi októberi vizsganapok

A központi írásbeli vizsgatevékenységeket 2021. október 4.-8. között  kell megszervezni.

A Komplex szakmai vizsgák vizsgaidőpontjai megtalálhatóak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján az alábbi elérhetőségen:

nive.hu

Szakdolgozók és orvosok részére szervezett szabadon választható, pontszerző, ingyenes szakmai továbbképzések az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezésében

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet az EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” című projekt keretében kétféle térítésmentesen elvégezhető, akkreditált, pontszerző továbbképzést szervez egészségügyi szakdolgozók és orvosok részére. Mindkét szakmai továbbképzés olyan kifejezetten fontos témakört érint, mely a szakmai közösség figyelmét általában elkerüli.

Választható képzések:

1. Idősek táplálkozása

A képzés célja a projekt keretében kidolgozott időskori táplálkozási ajánlás bemutatása az érintett korosztályt ellátó orvosok és egészségügyi szakdolgozók részére.

Egészségügyi szakdolgozók részére 18 pont szerezhető az alábbi szakmacsoportok számára:

1. Felnőtt ápolás és gondozás
13. Közegészségügy és népegészségügy
14. Egészségügyi menedzsment
15. Rehabilitációs és életvezetést támogató
16. Dietetika

Orvosok részére 12 szakmai pont szerezhető. A továbbképzést az alábbi szakterületek számára ajánljuk:

Belgyógyászat, Diabetológus, Dietetika, Endokrinológia és anyagcsere-betegségek, Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), Foglalkozásegészségügy, Gastroenterológia, Geriátria, Gerontológia, Háziorvostan, Kardiológia, Klinikai onkológia, Megelőző orvostan és népegészségtan, Orvosi rehabilitáció (belgyógyászat), Orvosi rehabilitáció (kardiológia), Társadalomorvostan

2. Amit az elektronikus cigarettáról (nem) tudunk - Az OGYÉI e-cigarettával kapcsolatos fejlesztései

A képzés során ismertetjük az elektronikus cigarettával kapcsolatos aktuális információkat (pl.: miért veszélyeztetettek a fiatalok, miért népszerűek ezen termékek), továbbá az OGYÉI elektronikus cigaretta egységét, feladatait, és a vonatkozó szabályozási hátteret. Az előadások során bemutatjuk az e-cigaretta használatának biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatásait, leszokásban betöltött szerepét és a páciensek számára nyújtható tanácsadás főbb szempontjait.

Egészségügyi szakdolgozók részére 17 pont szerezhető az alábbi szakmacsoportok számára:

1. Felnőtt ápolás és gondozás
2. Gyermek ápolás és gondozás
12. Védőnői ellátás
13. Közegészségügy és népegészségügy
14. Egészségügyi menedzsment

Orvosok részére 10 szakmai pont szerezhető. A továbbképzést az alábbi szakterületek számára ajánljuk:

Addiktológia, Belgyógyászat, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), Foglalkozásegészségügy, Fül-orr-gégegyógyászat, Gyermektüdőgyógyászat, Háziorvostan, Iskolaegészségtan, Ifjúságvégelem, Megelőző orvostan és népegészségtan, Orvosi rehabilitáció (tüdőgyógyászat), Tüdőgyógyászat

A képzés módja:

A koronavírus terjedésére tekintettel elővigyázatosságból a továbbképzéseket távoktatási formában kerülnek megtartásra 2021. ősz folyamán. A részvétel térítésmentes. A jelentkezők megkapják a távoktatási felület elérhetőségét, ahol megtekinthetik az előadásokat, mely kb. 5-6 órányi tartalmat jelent. 

Felkészülés és vizsga:

A tananyag elsajátítására egy hét áll rendelkezésre, emiatt nem szükséges egy adott napra szabadságot kivenni, hanem saját időbeosztással tekinthető meg a tananyag. A továbbképzés a távoktatási felületen kitöltendő 10 pontos vizsgateszttel zárul, mely az előadások megtekintése után érhető el. A képzést sikeresen teljesítők pontigazolásban részesülnek.

Induló kurzusok:

 1. Idősek táplálkozása

• 2021. szeptember 16-22.
• 2021. október 14-20.
• 2021. november 18-24.

 2. Amit az elektronikus cigarettáról (nem) tudunk - Az OGYÉI e-cigarettával kapcsolatos fejlesztései

• 2021. szeptember 9-15.
• 2021. október 7-13.
• 2021. november 25-december 1.

Jelentkezés:

A jelentkezés folyamatos, amennyiben a továbbképzések felkeltették érdeklődését, úgy EZEN a linken jelezheti részvételi szándékát a 2021. II. félévében induló képzésekre.

További információk:

Kovács Judit és Sipiczkiné Szász Hajnalka
Telefon: +36 1 886 9300/150-es mellék
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://www.ogyei.gov.hu/pontszerzo_ingyenes_szakmai_tovabbkepzesek_ 

Tájékoztatás a 2021. évi Tanúsító vizsgaszervezéssel kapcsolatosan

Tisztelt Vizsgaszervezők!

Az egységes gyakorlat érdekében, a tanúsító vizsgák megszervezése és lebonyolítása során kérjük az alábbi eljárásrendet szem előtt tartani:

A tanúsító vizsga - az egészségügyi ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében - azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A tanúsító vizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy a szakképző intézmény által szervezett tanúsító vizsgát a szakképző intézmény oktatóiból álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény igazgatója delegálja.

A tanúsító vizsga nem szakmai vizsga, hanem tanulmányok alatti vizsga, így azt az erre vonatkozó szabályok alapján szükséges megszervezni. A tanúsító vizsgával kapcsolatos szabályokat, követelményeket a képzőintézmény szakmai programjában kell megjeleníteni.

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmények szakmai programjában kell továbbá részletesen szabályozni a tanúsító vizsgával kapcsolatos minden szükséges kérdést. A szabályozás kialakításánál a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 182-183. § szerint előírt rendelkezések szolgálnak iránymutatásként azzal, hogy sikertelen vizsga esetén szükséges ismétlési lehetőséget biztosítani.

A vizsgához kapcsolódó papír alapú interaktív feladat a KKK–ban megfogalmazottak alapján egy 60 db-os, központilag összeállított kérdésből álló, különböző típusú (például egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató, számításos és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó feladatlap lesz.

Nem kell tanúsító vizsgát tennie és a tanúsító vizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja a tanúsító vizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét - a tanúsító vizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával - a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell megállapítani.

Sikertelen tanúsító vizsga esetén a tanuló folytathatja a tanulmányait, a képzőintézményben szóbeli javító vizsga lehetőséget kell biztosítani számára 2021. október 30-ig.

A tanúsító vizsgával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken jelezzék számunkra:

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 1/919-3337

Pályázat kiemelt szakorvosi szakma (plasztikai- és égés-sebészet) szakképzésbe lépésre

Az Országos Kórházi Főigazgatóság pályázatotokat hirdet:

- első plasztikai- és égés-sebészet szakterületen történő államilag támogatott szakképzésbe lépés, és

- plasztikai- és égés-sebészet szakterületen történő költségtérítéses szakképzésbe lépés tárgyában

2021. június 30-i benyújtási határidővel. A pályázatról részletes tájékoztatás az alábbi helyen érhető el.

Tisztelettel:
Országos Kórházi Főigazgatóság
Rezidensképzési Osztály