ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Főigazgatóság

Tájékoztatás a COVID-19 távoktatási program újraindulásáról

Tisztelt Egészségügyi Intézményvezető Úr/Úrhölgy!

A SARS-CoV-2 fertőzöttek számának exponenciális emelkedésére és az egészségügyi szakemberek egyre nagyobb számú kirendelésére tekintettel szükségesnek tartom felhívni a figyelmet a https://tavoktatas.aeek.hu portálon a 2020. szeptember 28-tól újraindult, és jelenleg is elérhető távoktatási programokra.

A COVID távoktatási kurzusok három szinten, orvosok, ápolók és egészségügyi felsőoktatásba járó hallgatók, valamint a szakirányú végzettséggel nem rendelkező önkéntes segédápolók részéreB-learning formában dolgozza fel a korona vírus fertőzöttek ellátását.

A meghirdetett program elméleti és gyakorlati elemekből tevődik össze, az elméleti tananyag elsajátítása elektronikus teszt kitöltésével zárul. A gyakorlati felkészítés a kijelölt egészségügyi szolgáltatók intenzív osztályain valósul meg.A két képzési elem együttes, sikeres teljesítése megfelel a szakdolgozók esetében a kötelező szakmacsoportos, az orvosok esetében a kötelező szinten tartó továbbképzés kritériumának.

A távoktatási portálon található tananyagok a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az orvosképzést folytató egyetemek és a COVID-19 fertőzött betegek ellátására kijelölt járványkórházak bevonásával aktualizálásra kerültek. A felületen – a jó gyakorlatok átvétele céljából - rendelkezésre bocsátjuk a COVID ellátásban közreműködő intézmények által megküldött helyi eljárásrendet is. A korábban regisztrált és a programot sikeresen teljesítők számára a felületen található megújult tananyagok továbbra is elérhetőek, számukra a zárótesztet és a gyakorlati felkészítést nem szükséges teljesíteni.

Azon egészségügyi intézmények számára, amelyek nem rendelkeznek intenzív osztállyal, az elektronikus felületen közzétettük azoknak az intézményeknek az elérhetőségét, amelyek a COVID távoktatás gyakorlati felkészítéséhez vállalták más intézmények munkatársainak felkészítését.

A COVID távoktatás szervezése és koordinációja az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) hatáskörébe tartozik, COVID továbbképzésre kizárólag a jelzett https://tavoktatas.aeek.hu távoktatási portálonkeresztül lehet jelentkezni, ennek működtetése tartozik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság hatáskörébe.

A távoktatási programok ismételt elérhetőségéről, aktualizálásáról szóló jelen tájékoztató felhívást az EMMI kérésére ajánlom szíves figyelmükbe, segítséget nyújtva a járvány elleni sikeres küzdelemhez.

Segítő együttműködését, szakmai munkáját ezúton is köszönöm!

Budapest, 2020. november 17.

Tisztelettel:
ÁEEK-EFF

Pályázat kiemelt szakorvosi szakmák (plasztikai- és égés-sebészet, honvéd-, katasztrófa-, és rendvédelem-orvostan) szakképzésbe lépésre

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pályázatot hirdet államilag támogatott első plasztikai- és égés-sebészet, valamint honvéd-, katasztrófa-, és rendvédelem-orvostan szakterületen történő szakképzésbe lépés tárgyában 2020. november 27-i benyújtási határidővel. A pályázatról részletes tájékoztatás az alábbi helyen érhető el.

Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály

Ajánlás a Portfóliók készítéséhez

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet alapján a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározottak szerint a szakmai vizsgára bocsátás feltétele a valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítésén túl további sajátos követelményként a portfólió leadása, amely a vizsgázó haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított dokumentum.

Intézményünk mintaként a portfóliók elkészítéshez az Általános ápoló és a Mentőápoló szakmák esetében elkészítette a  Portfólió ajánlásokat, Igazolást és Nyilatkozatot a képzőintézmények számára.

Portfólió ajánlások:

- Portfólió Általános ápoló

- Portfólió Mentőápoló

A Gyakorló ápoló, Gyakorló csecsemő és gyermekápoló és a Gyakorló mentőápoló szakképzettséggel belépő tanulók részére készült ajánlások:

- Portfólió Általános ápoló beszámítással

- Portfólió Mentőápoló beszámítással

Ajánlás, Igazolás, Nyilatkozat a Gyakorló ápoló/ Gyakorló csecsemő és gyermekápoló szakképesítéssel rendelkező  Általános ápoló vizsgázók gyakorlati vizsgatevékenységének részét képező portfólió elkészítéséhez.

- Beszámítás ajánlás Általános ápoló

Ajánlás, Igazolás, Nyilatkozat a Gyakorló mentőápoló szakképesítéssel rendelkező Mentőápoló vizsgázók gyakorlati vizsgatevékenységének részét képező portfólió elkészítéséhez

- Beszámítás ajánlás Mentőápoló

EESZT online képzés

Állami Egészségügyi Ellátó Központ EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztálya 20 pontos szabadon választható képzést hirdet a gyógyszertári ellátás szakmacsoport számára. További részletek a linkre kattintva elérhetőek.