ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Főigazgatóság

SZTK távoktatásban

Tisztelt Továbbképzés Szervező!

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése egyaránt lehetőséget biztosít a szabadon választható elméleti továbbképzések jelenléti és távoktatási formában történő megtartására. A továbbképzési program minősítésére irányuló eljárásban az eljáró hatóság a továbbképzés szervezője által megjelölt képzési forma (jelenléti képzés/távoktatás) megfelelőségéről is dönt, így a minősítés a továbbképzési formára is vonatkozik, az vagy jelenléti vagy távoktatási programként nyer minősítést.

A szabadon választható elméleti továbbképzési programok minősítésére feljogosított egészségügyi közigazgatási szerv a szervező kérelmére hozzájárulhat a továbbképzés formájának módosításához, illetve kiterjesztéséhez, amennyiben a program és a szervező a távoktatás feltételinek megfelel.

Tekintettel az 1/2020. (IX.8.) EMMI utasításra, 2020. szeptember 9-től az egészségügyi ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények online módon történő megtartása támogatott.

Ez alól kivételt csak azon közfeladat ellátásával közvetlenül összefüggő rendezvények, illetve továbbképzések képeznek, amelyek online távoktatás keretében nem valósíthatók meg.

MINDEZEK ALAPJÁN értesítjük, hogy lehetősége van kérelmezni a korábban jelenléti továbbképzésként minősített szabadon választható elméleti továbbképzési programjuk online, távoktatási formában történő megtartásának engedélyezését.

A kérelem jóváhagyásának feltétele a Rendelet 2. § (6) bekezdésében írt feltételek teljesítése és igazolása (nyilatkozattétel):

„2. § (6) E rendelet alkalmazásában távoktatás az a sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A programot a munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.”

Jelenlétiként minősített továbbképzési programja távoktatásban történő megszervezésére irányuló szándéka esetén a „Kérelem-nyilatkozat - SZTK távoktatásban-2020” című nyomtatványt szükséges kitöltenie és szkennelve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre megküldenie, legalább 2 héttel a továbbképzés megkezdése előtt.

A nyomtatvány elérhetősége:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/tovabbkepzesi-programok/szabadon-valaszthato-tovabbkepzesi-programok

A távoktatás rendeleti feltételeinek való megfelelés esetén a korábban jelenlétiként minősített továbbképzési programjukkal azonos számmal, „_TÁV” toldattal is nyilvántartásba vesszük a programot, mely ezt követően távoktatásban is meghirdethető és megszervezhető lesz.

Példa:

SZTK-A-12345/2020.      A diabéteszes betegek edukációja                           Képzési forma: jelenléti

SZTK-A-12345/2020. _TÁV          A diabéteszes betegek edukációja           Képzési forma: távoktatás

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az így nyilvántartásba vett  távoktatási formában megtartható továbbképzési program hatályossága megegyezik a jelenléti formában minősített továbbképzési programéval.

Tájékoztatjuk, hogy a továbbképzés lezárását követő 15 napon belül kiadandó, a továbbképzési program és a résztvevő szakdolgozó adataival hiánytalanul kitöltött továbbképzési pontigazolás szkennelve elektronikus úton is megküldhető az érintett személy részére.

A Rendelet 13. § (4) bekezdésében foglalt jelentési kötelezettségüknek - a szabadon választható elméleti továbbképzési programon részt vett egészségügyi szakdolgozók vonatkozásában – továbbra is a web-alapú Jelentőfelületen tehetnek eleget, a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül.

Kérjük, hogy a fent írtakra figyelemmel hirdessék meg továbbképzési programjaikat és tegyenek eleget jelentési kötelezettségüknek.

Amennyiben a tájékoztatásunkkal kapcsolatban kérdésük van, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésükre.

ÁEEK EFF Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

Tájékoztató a Michalicza-ösztöndíj pályázat kiírásáról

Michalicza-ösztöndíj pályázat

Tisztelt Érdeklődő!


Tájékoztatjuk Önt, hogy az ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert hallgatók részére 2020. szeptember 30-án (szerdán) 8.00 órakor megnyílik a pályázás lehetősége a Michalicza-ösztöndíjra.

A Michalicza-ösztöndíj pályázati kiírása a michalicza.aeek.hu Michalicza-ösztöndíj pályázati felhívás menüpont alatt elérhető.
A pályázati adatlap - regisztrációt követően - tölthető ki.
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2020. október 13.
A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.
 
Az előzetesen elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

 
A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Sikeres pályázását kívánunk!
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tájékoztatás a Vizsgaszervezők felé a 2020. évi októberi vizsganapokkal kapcsolatosan

2020. évi októberi vizsganapok

A szakmai vizsgák írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeit 2020. október 5.-9. között kell megszervezni.

A Komplex szakmai vizsgák vizsgaidőpontjai megtalálhatóak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján az alábbi elérhetőségen:

nive.hu/540

Az írásbeli vizsgafeladatlapok átvétele

A 2020. évi októberi vizsgaidőszak írásbeli vizsgafeladatlapjainak átvételi időpontja: 2020. október 1.

A vizsgafeladatlapokat az ÁEEK-EFF telephelyén lehet átvenni (1085 Budapest, Horánszky utca 15. I. emelet 106. szobában) 9-15 óra között.

Jelentkezés szabadon választható pontgyűjtő továbbképzésre

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térítésmentes szabadon választható továbbképzést szervez egészségügyi szakdolgozók részére.

Jelentkezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi linken elérhető tájékoztatónkat.

Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály

Tájékoztatás a szakmai képzések egységes megvalósítása érdekében

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr!
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény12. §-a alapján „[A programtanterv és a szakmai program] A Szakképző intézményben a nevelő és oktató munka a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv és b) a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program szerint folyik.”

Tájékoztatjuk, hogy a mai naptól a https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt elektronikus felületen elérhetővé váltak az Egészségügy ágazathoz tartozó, szakmajegyzékben található szakmák Programtantervei.

A szakmai képzések egységes megvalósítása érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Infrastruktúra- és Humán Fejlesztések Főosztálya az Egészségügy ágazathoz tartozó szakmák Képzési és Kimeneti Követelményeivel (a továbbiakban: KKK) és Programtanterveivel (a továbbiakban: PTT) kapcsolatosan megfogalmazódott kérdésekre kíván választ adni fókuszcsoport-módszer segítségével a következő szervezetek szakértőinek bevonásával:
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, egyházi fenntartású egészségügyi szakképzést folytató iskola, Szakképzési Centrum fenntartásában lévő egészségügyi szakképzést folytató iskola, alapítványi fenntartású egészségügyi szakképzést folytató iskola, egészségtudományi felsőoktatást végző egyetem fenntartásában lévő iskola.

Ezúton kérjük Főigazgató/Igazgató Asszonyt/Urat, hogy a tanévkezdéssel, a szakmai képzések oktatásszervezésével, a Szakmajegyzékben szereplő szakmák KKK-jával, PTT-jével kapcsolatosan felmerült kérdéseit az erre a célra létrehozott elektronikus felületen elérhető táblázatba 2020. augusztus 24. (hétfő) munkaidő végéig rögzíteni szíveskedjen.

Az elektronikus felület itt érhető el:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1USQ3RIjKf8QG5DN3c5MXWRlDsMPj-HjHmGIkyWuXmXw/edit#gid=0

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a felmerült kérdésekre adott válaszok 2020. augusztus 27-től szintén a fent megadott felületen kerülnek közzétételre.

Segítő együttműködését ezúton is köszönjük.

Dr. Maroska Anikó főosztályvezető asszony megbízásából

Üdvözlettel:
Vízvári László
osztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyi Infrastruktúra- és Humán Fejlesztések Főosztálya
1054 Budapest, Akadémia utca 3. fsz 24.